I Filidoni (1983)

Director: Apostolos Tegopoulos (as Tolis Trikkis)
Studio: Seilinos Films

Starring: Efi Dallas, Vanessa Ozdanic, Telis Stallone, Antonis Skopelitis