Lucretia – Una stirpe maledetta (1997)

Alternate Titles
The Castle of Lucretia
Lucretia
Lucretia – Rache einer Herzogin DVD available MMV
Lucretia: Una Stirpe Maledetta
Lucrezia Borgia: Her Cursed Heritage