Diakopes ke Party me Ouza (1985)

Alternate Titles
Mon cul est à vous, tous les trous sont permis Dir. falsely credited to Reine Pirau France
Party me Ouza
Plaisirs de Lesbos falsely credited to Rein Pirau France, Top’X video, fake attribution to Unia Films, fake French credits
The Seduction of my Father

Director: Sotiris Nikakis

Starring: Laoura Adam, Niki Antoniou, Maria Armi, Marina Lambrou, Guia Lauri Filzi, John Micale, Kostas Nikolaou, Tina Roma, Antonella Simonetti